• boom
  • boom
  • boom
 
TRA CỨU VẬN ĐƠN
TÌM VỊ TRÍ BƯU CỤC GẦN NHẤT
TRA CƯỚC VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN
Tính cước và thời gian vận chuyển của bạn tại đây
Dịch vụ đảm bảo (VDB)
Dịch vụ đảm bảo (VDB)
Ngày đăng: 29/06/2016

An Toàn | Tiết Kiệm | Kịp Thời

Là dịch vụ chuyển phát tiết kiệm ,chứng từ, hàng hóa, vật phẩm đến 2kg, thời gian chuyển tính theo ngày, an tâm, tiết kiệm ...

Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD)
Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD)
Ngày đăng: 29/06/2016

An Toàn | Tiết Kiệm | Kịp Thời

Là dịch vụ sử dụng kèm theo một trong các dịch vụ chuyển phát trong nước

Dịch vụ 60H (V60)
Dịch vụ 60H (V60)
Ngày đăng: 29/06/2016

An Toàn | Tiết Kiệm | Kịp Thời

Dịch vụ chuyển phát hàng hóa nhanh bằng đường bộ có địa chỉ nhận và phát của các tỉnh trên đường trục Băc - Nam...