Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Advertise
Giới thiệu về Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Nam


Giám Đốc Chi Nhánh: Cao Sĩ Hùng. Điện thoại: 0168.5103333
Nhân Viên Điều Hành: Phạm Thị Lạng. Điện Thoại: 0982.383.232
Địa Chỉ: 183 Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện Thoại: 0510.6256006 / 05106256028 / 05106256056
Email: hungcs@viettelpost.com.vn
Bưu cục Quảng Nam.

Địa Chỉ: 183 Phan Bội Châu , TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện Thoại: 0510.6256006 / 05106256028 / 05106256056
Nhân Viên Điều Hành: Phạm Thị Lạng. Điện Thoại: 0982.383.232
Bưu cục Điện Ngọc
Địa chỉ: KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Quảng Nam
Điện thoại:


View Viettelpost - Quảng Nam in a larger map
Bưu cục Hội An, Điện Ngọc

Địa Chỉ: : 210 Lý Thường Kiệt, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện Thoại: 0510.6260.016
Nhân Viên Điều Hành: Huỳnh Thị Vân Thi. Điện Thoại: 0986.909.773
Mạng lưới phục vụ: TP. Tam Kỳ, TP. Hội An, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, KCN Bắc Chu Lai - Tam Hiệp, TT Núi Thành (H. Núi Thành), TT Vĩnh Điện (H. Điện Bàn), TT Hà Lam (H. Thăng Bình), TT Nam Phước (H. Duy Xuyên), TT Ái Nghĩa (H. Đại Lộc), TT Đông Phú (H. Quế Sơn), TT Tân An (H. Hiệp Đức), TT Phú Thịnh (H. Phú Ninh), ...


© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn