Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Tra cứu giá cước chuyển phát
Error System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Oracle.DataAccess, Version=10.2.0.100, Culture=neutral, PublicKeyToken=89b483f429c47342' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) File name: 'Oracle.DataAccess, Version=10.2.0.100, Culture=neutral, PublicKeyToken=89b483f429c47342' at FMIS.Business.TraCuu.TRA_CUU_GIA_BO.BG_DICHVU_selectByType(Int32 ServiceType) at TraCuu_Gia.BindComboDichVu(Int32 iServicesType) in E:\VTP_APP\VTP_PORTAL\DesktopModules\VTP_TraCuu\TraCuu_Gia.ascx.vb:line 136 at TraCuu_Gia.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in E:\VTP_APP\VTP_PORTAL\DesktopModules\VTP_TraCuu\TraCuu_Gia.ascx.vb:line 21 WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Phạm vi
Loại dịch vụ Ngày gửi
Tỉnh đi Tỉnh đến
Loại hàng hóa
Kích thước (cm)
Chiều dài Chiều rộng Chiều cao
Trọng lượng (g)
Trọng lượng tính cước (g)
Dịch vụ cộng thêm
  Tra cứu 
Thông báo lỗi
Kết quả tra cứu giá cước 
Cước chính Phí gia tăng Phí xăng dầu %VAT Số tiền VAT Tổng tiền
 
 Ghi chú:
 (1). Thông tin tính cước chỉ có giá trị tham khảo. Chi tiết xin liên hệ Bưu cục gần nhất của chúng tôi.
 (2). Giá trên chưa bao gồm các dịch vụ đặc biệt không thể tính cước tự động.
 (3). Bảng giá Quốc tế có thể chênh lệch do thay đổi tỷ giá.
Giới thiệu các loại dịch vụ 

Advertise
Bảng giá của một số loại dịch vụ cơ bản
 Tiêu ĐềTác GiảThể LoạiNgày SửaKích Cỡ (Kb) 

Xem VIETTELPOST CORPORATION ở bản đồ lớn hơn
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn