Dịch vụ chuyển phát 36 Giờ (V36)

Dịch vụ chuyển phát 36 Giờ (V36)
Ngày đăng: 18/08/2016

Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước chuyên tuyến Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Hà Nội, Hồ Chí Minh có thời gian thu phát tối đa 36 giờ.


 

 

 
  Quay lại