Chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ Chuyển phát Nhanh

Chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ Chuyển phát Nhanh
Ngày đăng: 16/09/2016

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng Chỉ tiêu thời gian toàn trình áp dụng cho dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước của Viettel Post.


 

 

 

 

 

 

 

Quý Khách hàng vui lòng Click xem tại đây:

1. Chỉ tiêu thời gian toàn trình đến tỉnh: /Portals/0/CTTG%20den%20tinh%205_16.pdf

2. Chỉ tiêu thời gian toàn trình đến huyện: /Portals/0/CTTG%20den%20huyen%205_16.pdf

 
  Quay lại