Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
400427184
Khối lượng(Gram)
2100
Dịch vụ
V60 Dịch vụ Nhanh 60h
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 30/10/2017 12:26 Người nhận (Received and signed by) 0 : 30/10/2017 12:26
  • 30/10/2017 12:26 Giao thành công (Shipment Delivered) : Nhơn Trạch - Bùi Chánh
  • 30/10/2017 07:59 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Nhơn Trạch - Ðồng Nai
  • 30/10/2017 07:21 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Nhơn Trạch - Ðồng Nai
  • 29/10/2017 09:19 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 29/10/2017 05:41 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 28/10/2017 20:03 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 28/10/2017 19:34 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh