Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
429480834
Khối lượng(Gram)
1300
Dịch vụ
VCN Chuyển phát nhanh
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 31/10/2017 14:57 Người nhận (Received and signed by) PHƯƠNG : 31/10/2017 14:57
  • 31/10/2017 14:57 Giao thành công (Shipment Delivered) : Xuân La - Nguyễn Tuấn Anh
  • 31/10/2017 08:29 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Xuân La - Hà Nội
  • 31/10/2017 08:02 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Xuân La - Hà Nội
  • 30/10/2017 07:05 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Phú Thượng - Hà Nội
  • 30/10/2017 07:04 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Phú Thượng - Hà Nội
  • 29/10/2017 07:32 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 29/10/2017 07:32 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 27/10/2017 23:02 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 27/10/2017 19:15 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh