Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433359612
Khối lượng(Gram)
5500
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 20/11/2017 17:43 Người nhận (Received and signed by) NĂNG : 20/11/2017 17:43
  • 20/11/2017 17:43 Giao thành công (Shipment Delivered) : Trung Văn - Đặng Quốc Huân
  • 20/11/2017 07:24 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Trung Văn - Hà Nội
  • 18/11/2017 14:55 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung Văn - Hà Nội
  • 18/11/2017 13:44 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 17/11/2017 18:21 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 15/11/2017 02:17 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 15/11/2017 02:15 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 19:24 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 10:39 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh