Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433359613
Khối lượng(Gram)
2300
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 16/11/2017 12:40 Người nhận (Received and signed by) I : 16/11/2017 12:40
  • 16/11/2017 12:40 Giao thành công (Shipment Delivered) : Nhơn Trạch - Bùi Chánh
  • 15/11/2017 09:30 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Nhơn Trạch - Ðồng Nai
  • 15/11/2017 09:15 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Nhơn Trạch - Ðồng Nai
  • 15/11/2017 00:15 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 15/11/2017 00:15 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 20:05 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 10:40 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh