Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433359965
Khối lượng(Gram)
11600
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 17/11/2017 19:34 Người nhận (Received and signed by) NAM : 17/11/2017 19:34
  • 17/11/2017 19:34 Giao thành công (Shipment Delivered) : HUB Thanh Trì - Phạm Trung Hiếu
  • 17/11/2017 14:07 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : HUB Thanh Trì - Hà Nội
  • 17/11/2017 14:07 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : HUB Thanh Trì - Hà Nội
  • 17/11/2017 12:55 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 17/11/2017 09:37 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 14/11/2017 14:58 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 11:13 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 13/11/2017 19:49 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 13/11/2017 19:36 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh