Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433520277
Khối lượng(Gram)
15300
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

 • 20/11/2017 12:41 Người nhận (Received and signed by) LÂN : 20/11/2017 12:41
 • 20/11/2017 12:41 Giao thành công (Shipment Delivered) : Tĩnh Gia - Lê Quốc Oai
 • 18/11/2017 15:27 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 • 18/11/2017 14:49 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 • 18/11/2017 10:05 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : TTKT CN Thanh Hóa - Thanh Hóa
 • 18/11/2017 05:31 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : TTKT CN Thanh Hóa - Thanh Hóa
 • 17/11/2017 21:36 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 17/11/2017 21:34 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 15/11/2017 02:16 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 15/11/2017 02:15 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 14/11/2017 19:24 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
 • 14/11/2017 10:38 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh