Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433520278
Khối lượng(Gram)
10530
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 18/11/2017 12:17 Người nhận (Received and signed by) YẾN : 18/11/2017 12:17
  • 18/11/2017 12:17 Giao thành công (Shipment Delivered) : Lê Chân - Ngô Văn Đề
  • 18/11/2017 08:29 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Lê Chân - Hải Phòng
  • 18/11/2017 08:18 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Lê Chân - Hải Phòng
  • 17/11/2017 14:08 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : TTKT CN Hải Phòng - Hải Phòng
  • 17/11/2017 13:59 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : TTKT CN Hải Phòng - Hải Phòng
  • 14/11/2017 23:01 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 21:36 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 19:20 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 10:41 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh