Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433520859
Khối lượng(Gram)
14580
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 21/11/2017 18:30 Người nhận (Received and signed by) HƯNG : 21/11/2017 18:30
  • 21/11/2017 18:30 Giao thành công (Shipment Delivered) : Đồng Phú - Thái Hồng Lễ
  • 21/11/2017 08:28 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Đồng Phú - Bình Phước
  • 21/11/2017 08:24 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Đồng Phú - Bình Phước
  • 21/11/2017 00:57 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 20/11/2017 14:00 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 18/11/2017 20:28 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 18/11/2017 20:19 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh