Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433520874
Khối lượng(Gram)
3500
Dịch vụ
V60 Dịch vụ Nhanh 60h
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

 • 22/11/2017 19:04 Người nhận (Received and signed by) PHONG : 22/11/2017 19:04
 • 22/11/2017 19:04 Giao thành công (Shipment Delivered) : HUB Hoàng Liệt - Đỗ Mạnh Hà
 • 22/11/2017 14:25 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : HUB Hoàng Liệt - Hà Nội
 • 22/11/2017 14:25 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : HUB Hoàng Liệt - Hà Nội
 • 22/11/2017 14:15 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : HUB Hoàng Liệt - Hà Nội
 • 22/11/2017 13:01 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
 • 22/11/2017 09:45 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
 • 19/11/2017 16:54 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 19/11/2017 12:45 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 18/11/2017 20:32 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
 • 18/11/2017 20:30 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh