Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
CMH-151016-01
Khối lượng(Gram)
300
Dịch vụ
VCN Chuyển phát nhanh
Trạng thái
Nhập phiếu gửi

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 17/10/2016 07:17 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Đông Anh - Hà Nội
  • 16/10/2016 16:21 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 16/10/2016 15:07 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 15/10/2016 22:17 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 17/10/2016 09:46 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Phan Văn Trị - Hồ Chí Minh