Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
WS205743470692
Khối lượng(Gram)
200
Dịch vụ
VCN Chuyển phát nhanh
Trạng thái
CHuyển trả người gửi

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

 • 16/06/2017 18:34 Người nhận (Received and signed by) UYEN : 16/06/2017 16:00
 • 16/06/2017 18:34 Chuyển hoàn thành công (Shipment Delivered) : Đồng Tâm - HNI - Nguyễn Thị Phương Thảo
 • 29/05/2017 10:23 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Rạch Giá - Kiên Giang
 • 27/05/2017 20:56 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 4 - Cần Thơ
 • 27/05/2017 17:55 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 4 - Cần Thơ
 • 27/05/2017 04:44 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 16/06/2017 07:27 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Đồng Tâm - HNI - Hà Nội
 • 16/06/2017 07:19 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Đồng Tâm - HNI - Hà Nội
 • 15/06/2017 16:28 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
 • 15/06/2017 16:19 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
 • 14/06/2017 18:55 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 4 - Cần Thơ
 • 26/05/2017 15:32 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Đồng Tâm - HNI - Hà Nội