Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh (VCN)

Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh (VCN)
Ngày đăng: 18/08/2016

Nhanh | An Toàn | Chính Xác

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển, phát nhanh thư, hàng...bằng đường bộ, đường hàng không theo thời gian công bố trước và tính theo giờ.


 

 
  Quay lại