Dịch vụ chuyển phát 60 Giờ (V60)

Dịch vụ chuyển phát 60 Giờ (V60)
Ngày đăng: 18/08/2016

Nhanh hơn | Rẻ hơn |

Là dịch vụ hàng hóa  bằng đường bộ có địa chỉ nhận và phát của các tỉnh trên trục đường Bắc – Nam, thời gian nhận phát không quá 60 giờ.


 

 

 

 
  Quay lại